Rio sunset. (Taken with Instagram at Lagoa Rodrigo de Freitas)

Rio sunset. (Taken with Instagram at Lagoa Rodrigo de Freitas)